Herkese Merhaba....

Mavişehir, Bostanlı, Karşıyaka... Dünyanın en güzel şehri İzmir'in en güzel semtleri... Ve bu bölgelerde hizmet veren "İzmir'deki Gayrimenkul Danışmanınız"ın emlak portalına Hoş Geldiniz !

Bu sitede "Gayrimenkul Dünyası" hakkında son haberler, güncel portföyler, yatırımlık yerler, değerli yazarlardan yazılar ve güvenilir sitelerden linkler bulabilirsiniz.

Gulay ONDER

Doğru Gayrimenkul,

 

Kaliteli Hizmet, Faydalı Haber 

  

Ana SayfaBilgilendirmeApartman YönetimiMeskende Diş Hekimi Muayenehanesi Açılması

Meskende Diş Hekimi Muayenehanesi Açılması

minami-nagano-dental-clinic-and-residence8DİŞ HEKİMLERİ TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI GAYRİMENKULLERDE MUAYENEHANE AÇABİLİR Mİ?

ÖZET:

Diş Hekimleri kural olarak tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerde muayenehane açabilirler. Ancak Yönetim planında mesken dışında başka amaçlarla kullanılamayacağı belirtilmiş ve özel olarak bir yasak getirilmiş ise Yargıtay verdiği kararlarda muayenehane de açılamayacağı sonucuna varmaktadır.

GEREKÇE:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Yasak İşler" başlıklı 24. Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza lâboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır..."

Yasa hükmü ile getirilen yasak kat mülkiyetine tabi gayrimenkullerin tapuda kütüğündeki bağımsız bölümleri ister mesken ister iş veya ticaret yeri olarak gösterilsin buralarda hastane, klinik gibi sayılan işletmelerin Sözleşme ile dahi kurulamayacağıdır.

Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler ise kural olarak Yasa hükmüyle belirtilen bu yasağın dışında kalmaktadır. Ne var ki Yönetim Planında aksi yönde bir kayıt bulunması veya kat maliklerinin sonradan Yönetim Planı'nda bu yönde değişikliğe gitmesi durumunda bağımsız bölümler mesken dışındaki bir amaçla kullanılamamaktadır. Nitekim Yasa'nın 28. Maddesine göre Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yargıtay da Yönetim Planı'nda mesken olarak görünen bağımsız bölümlerde açılan büro veya muayenehanelerle ilgili uyuşmazlıklarda Yasa'nın 24. Maddesini bu şekilde yorumlamakta Yasa'nın diğer hükümleriyle bütünlüğünü de gözeterek Yönetim Planı'nı esas almaktadır. Yargıtay'ın bazı dairelerinin aksi yöndeki kararları üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Yönetim Planındaki yasaklayıcı hükmün 634 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu ve aksine kullanımın söz konusu olamayacağı sonucuna varmıştır[1].

Bir sitede muayene açılması nedeniyle konusu sitenin birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamı dışında kalması ve genel hükümlere tabi olması halinde de Site Yönetim Planının hukuki bağlayıcılığı bulunduğu Yargıtay kararlarında hükme bağlanmıştır.[2]

Belediyeler de giderek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işlemlerinde yukarıda değinilen ve Yargıtay Kararları ile ortaya konan hukuksal duruma paralel uygulama yapma kararları almaktadır. Bu nedenle diş hekimlerinin muayenehane açmadan ya da muayenehanelerini nakletmeden önce;  tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerin yönetim planlarına mutlaka bakmaları, işyeri olarak kullanılmasında  yasaklayıcı bir hükmün bulunup bulunmadığını kontrol etmelerinde yarar bulunmaktadır.

[1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24.09.2008 gün ve 2008/18-546 Esas, 2008/556  K. sayılı kararı

[2] Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 07.11.2006 gün ve 2006/9943 E., 2006/14614 K. sayılı kararı

Kaynak: ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI - Pazar, 11 Aralık 2011

Alıcı iseniz....

 • Bütçenizi bildirin, en uygun Gayrimenkuller size bildirilsin

  Bölgenizi seçin, en uygun yatırımlık yerlerden haberdar olun

  Özel isteğiniz varsa, stratejik çalışmamdan faydalanın

Satıcı iseniz....

 • Gayrimenkulünüzün güncel piyasa değeri ücretsiz olarak tarafınıza bildirilsin
 • Karşılaştırmalı satış fiyatları ile gayrimenkulünüzün en doğru piyasa fiyatına ulaşmanız sağlansın
 • Satış konusundaki her türlü sorularınız cevaplansın  

Hizmetlerim....

 • Hızlı ve Değerinde satış
 • Gayrimenkul Hukuku ile Tapu & Banka İşlemleri Konularında Sürekli Destek
 • Eğitimli, Güvenilir ve Tecrübeli Gayrimenkul Danışmanı ile Çalışma Fırsatı
Go to top