Ana SayfaBilgilendirmeApartman YönetimiMeskende Diş Hekimi Muayenehanesi Açılması

Meskende Diş Hekimi Muayenehanesi Açılması

minami-nagano-dental-clinic-and-residence8DİŞ HEKİMLERİ TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI GAYRİMENKULLERDE MUAYENEHANE AÇABİLİR Mİ?

ÖZET:

Diş Hekimleri kural olarak tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerde muayenehane açabilirler. Ancak Yönetim planında mesken dışında başka amaçlarla kullanılamayacağı belirtilmiş ve özel olarak bir yasak getirilmiş ise Yargıtay verdiği kararlarda muayenehane de açılamayacağı sonucuna varmaktadır.

GEREKÇE:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Yasak İşler" başlıklı 24. Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza lâboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır..."

Yasa hükmü ile getirilen yasak kat mülkiyetine tabi gayrimenkullerin tapuda kütüğündeki bağımsız bölümleri ister mesken ister iş veya ticaret yeri olarak gösterilsin buralarda hastane, klinik gibi sayılan işletmelerin Sözleşme ile dahi kurulamayacağıdır.

Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler ise kural olarak Yasa hükmüyle belirtilen bu yasağın dışında kalmaktadır. Ne var ki Yönetim Planında aksi yönde bir kayıt bulunması veya kat maliklerinin sonradan Yönetim Planı'nda bu yönde değişikliğe gitmesi durumunda bağımsız bölümler mesken dışındaki bir amaçla kullanılamamaktadır. Nitekim Yasa'nın 28. Maddesine göre Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yargıtay da Yönetim Planı'nda mesken olarak görünen bağımsız bölümlerde açılan büro veya muayenehanelerle ilgili uyuşmazlıklarda Yasa'nın 24. Maddesini bu şekilde yorumlamakta Yasa'nın diğer hükümleriyle bütünlüğünü de gözeterek Yönetim Planı'nı esas almaktadır. Yargıtay'ın bazı dairelerinin aksi yöndeki kararları üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Yönetim Planındaki yasaklayıcı hükmün 634 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu ve aksine kullanımın söz konusu olamayacağı sonucuna varmıştır[1].

Bir sitede muayene açılması nedeniyle konusu sitenin birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamı dışında kalması ve genel hükümlere tabi olması halinde de Site Yönetim Planının hukuki bağlayıcılığı bulunduğu Yargıtay kararlarında hükme bağlanmıştır.[2]

Belediyeler de giderek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin işlemlerinde yukarıda değinilen ve Yargıtay Kararları ile ortaya konan hukuksal duruma paralel uygulama yapma kararları almaktadır. Bu nedenle diş hekimlerinin muayenehane açmadan ya da muayenehanelerini nakletmeden önce;  tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerin yönetim planlarına mutlaka bakmaları, işyeri olarak kullanılmasında  yasaklayıcı bir hükmün bulunup bulunmadığını kontrol etmelerinde yarar bulunmaktadır.

[1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24.09.2008 gün ve 2008/18-546 Esas, 2008/556  K. sayılı kararı

[2] Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 07.11.2006 gün ve 2006/9943 E., 2006/14614 K. sayılı kararı

Kaynak: ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI - Pazar, 11 Aralık 2011

Prev Next Page:

Alansal dönüşüm nedir?

17-04-2015 Hits:245 Kentsel Dönüşüm

Alansal dönüşüm nedir?

2015 Kentsel dönüşüm stratejisine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bireysel dönüşüm yerine, belediyelerle işbirliği halinde 4-5 bin konuta kadar çıkacak “alansal dönüşüme” geçme kararı da aldı. Peki, alansal dönüşüm nedir?   Bilindiği... Read more

Emekli ucuz ev hayaline yaklaşıyor

17-04-2015 Hits:285 Konuta Devlet Desteği

Emekli ucuz ev hayaline yaklaşıyor

Emekliler ev hayaline bir adım daha yaklaşıyor... Daha önce TOKİ'yle bu konuda görüşen Emekliler Derneği, şimdi de Çalışma Bakanı Çelik'ten ev talep etti. Bakan Çelik, konuyu Başbakan Davutoğlu'na ileteceğini söyledi. ÇALIŞMA... Read more

Cayma hakkı’ inşaatçıyı zorlayacak

16-04-2015 Hits:238 İnşaat, İmar, Ruhsat, Kat Karşılığı

Cayma hakkı’ inşaatçıyı zorlayacak

YENİ Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Konut satışları konusunda devrim niteliğinde yeni düzenlemeler olumlu karşılanmakla birlikte bazı maddeler kafaları karıştırdı. İlgili kanunda yönetmeliklerin hala açıklanmadığına dikkat çeken Gayrimenkul... Read more

İskan harcı hesaplama fiyatları 2015

16-04-2015 Hits:337 İskan

İskan harcı hesaplama fiyatları 2015

Ruhsatı olan binalar için proje ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belgeye iskan raporu deniyor. İskan belgesinde, ruhsat bilgileri,  inşaatın bitim tarihi, tapu kaydı, adresi,  bağımsız bölümlerin cinsleri, numaraları, arsa... Read more

7 soruda eve haciz

15-04-2015 Hits:252 Haciz

7 soruda eve haciz

Haciz, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlem olarak ifade ediliyor. Haciz süreci, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen,  Ödeme emrindeki... Read more

Borçlunun tek evi haczedilebilir mi?

15-04-2015 Hits:307 Haciz

Borçlunun tek evi haczedilebilir mi?

Borçlu ve alacaklı arasındaki hesabın zamanında kapatılmaması durumunda alacaklı, alacağını İcra Memuru ile tahsil edebiliyor. Borcunu ödemeyen borçluya haciz başlatılması durumunda bazı mallarına el konabilirken, bazı malları ise haczedilemiyor.   Kanunen; Maaşlar,... Read more

Kentsel dönüşüm kredi desteği 2015 detay…

15-04-2015 Hits:227 Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm kredi desteği 2015 detayları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro Çağrı Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre faiz desteği verilen güçlendirme, konut ve iş yeri yapım kredilerinin arasına konut ve iş yeri edinme kredileri de... Read more

Konut kredisi ekspertiz ücreti geri alın…

15-04-2015 Hits:248 Konut Kredisi

Konut kredisi ekspertiz ücreti geri alınabilir mi?

Bankadan konut kredisi kullandım. Benden 625 TL ekspertiz ücreti kestiler. Bunun iadesi için hakem heyetine başvurdum. Hakem heyeti, ücretin reddine, verilen ücretin faturasının tarafıma verilmesine karar verdi. Bankaya başvurdum ama... Read more

İcrada tek ev satılır mı?

15-04-2015 Hits:324 İcra

İcrada tek ev satılır mı?

İcra ve İflas Kanunu gereğince borçludan borcunu tahsil etmek isteyen alacaklılar, İcra'ya müracaat edebiliyor. Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem olan hacizde, bazı malların haczedilmesi mümkün olmuyor.   Peki,... Read more

Eşimin borcundan dolayı evime haciz geli…

15-04-2015 Hits:340 Haciz

Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?

Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemine deniyor. Kanunen, borçlunun haline münasip evi haczedilmeyecek mallar arasında yer alıyor.   Ancak, evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip... Read more

İskan alma koşulları nelerdir?

15-04-2015 Hits:228 İskan

İskan alma koşulları nelerdir?

Ev satın alırken, yapılacak yatırımı riske atmamak için iskan, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi konulara bilmekte fayda var. Peki, iskan alma koşulları nelerdir?   İskan raporu;ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun... Read more

İksa ruhsatı nedir?

15-04-2015 Hits:194 Diğer Konular

İksa ruhsatı nedir?

İksa ruhsatı nedir? Yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sisteme iksa deniyor. Peki, iksa ruhsatı nedir? Nasıl alınır?   Bu işlem... Read more

Mesken tapulu daire işyeri olarak kullan…

14-04-2015 Hits:257 Tapu ile ilgili Konular

Mesken tapulu daire işyeri olarak kullanılır mı?

Tapuda mesken olarak görünen yerin işyeri olarak kullanılması için tüm kat malikleririn onayı olması ve bunun tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.   Bkz. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yasak işler başlıklı 24.... Read more

Üvey anne babanın evi miras kalır mı?

14-04-2015 Hits:212 Mirasla ilgili konular

Üvey anne babanın evi miras kalır mı?

Posta Gazetesi yazarlarından Tamer Heper bugünkü köşe yazısında okuyucularından birinin sormuş olduğu Üvey anne babanın evi miras kalır mı sorusuna yanıt verdi..   Annem ikinci evliliğini yaptı. Biz birinci evliliğinden olan çocuklarıyız.... Read more

Garaj tapulu ev nedir?

14-04-2015 Hits:228 Tapu ile ilgili Konular

Garaj tapulu ev nedir?

Ev sahiplerinin en çok yaşadığı sorunlar arasında meskenin tapu kütüğünde farklı bir bölüm olarak kayıtlı olması yer alıyor. Örneğin mesken olarak kullanılan bölümler tapuda dükkan veya garaj olarak kayıtlı olabiliyor.   Tapuda... Read more

Dükkan tapusu daire tapusuna nasıl çevri…

14-04-2015 Hits:192 Tapu ile ilgili Konular

Dükkan tapusu daire tapusuna nasıl çevrilir?

Kimi apartman binalarında, projesinde ve tapuda dükkan olarak kayıtlı bağımsız bölümler daire olarak kullanılabiliyor. Ancak bunun yasal usulüne uygun bir şekilde yapılmaması halinde taraflar bazı cezalarla karşılaşabiliyor.   Diğer kat malikleri tarafından... Read more

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nerede y…

14-04-2015 Hits:223 Tapu ile ilgili Konular

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nerede yapılır?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek,alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt... Read more

Günlük yazlık ev kiralama yasası

14-04-2015 Hits:218 Kira

Günlük yazlık ev kiralama yasası

Günlük yazlık ev kiralama hususunda bazı yasal düzenlemeler bulunuyor. 11 Ekim 2013 tarihinde yapılan yasal düzenlemelere göre, günlük kiralık evler pansiyon statüsüne alınmış olup; bu evlerin de kiraya verilmesi için... Read more

Konut tapusundan ipotek kaldırma işlemle…

13-04-2015 Hits:366 Tapu ile ilgili Konular

Konut tapusundan ipotek kaldırma işlemleri!

Krediyle alınan konutların tapusunda, borç bitene kadar ipotek oluyor. Peki, konut tapusundan ipotek nasıl kaldırılır? İşte konut tapusundan ipotek kaldırma işlemleri...   Krediyle alınan konutların tapusunda, borç bitene kadar ipotek oluyor. Bilindiği... Read more

Konut tapu masrafı ne kadar?

13-04-2015 Hits:295 Tapu ile ilgili Konular

Konut tapu masrafı ne kadar?

Konut alım satım işlemleri, konutun yer aldığı semtin Tapu Dairesinde gerçekleşiyor. Tapuda yapılan devir işlemleri için belli masraflar ödeniyor. Peki, konut tapu masrafı ne kadar?   Konut alım satım işlemleri, konutun yer... Read more

Kentsel dönüşümde kira yardımı nedir? Na…

13-04-2015 Hits:374 Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümde kira yardımı nedir? Nasıl alınır?

Türkiye çapında 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Proje ile 6.5 milyon binanın yenilenmesini öngören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, bakanlık ve belediyelerin katkılarıyla... Read more

9 soruda veraset ve intikal vergisi

10-04-2015 Hits:423 Veraset ilamı & İntikal Vergisi

9 soruda veraset ve intikal vergisi

Miras kalan gayrimenkullerin doğurduğu vergisel sorumluluklar kapsamında veraset ve intikal vergisi hakkında mükellefler tarafından sıkça sorduğu sorular, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 soruda toplanıyor. İşte 9 soruda veraset ve intikal... Read more

Veraset ve intikal vergisi hangi durumla…

10-04-2015 Hits:254 Veraset ilamı & İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi hangi durumlarda ödenir?

7338 sayılı kanun gereğince, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait malların ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde vergi ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi hangi durumlarda ödenir?   7338... Read more

Emekliyim iki evim var emlak vergisi öde…

10-04-2015 Hits:282 Emlak, Çevre & Temizlik Vergisi

Emekliyim iki evim var emlak vergisi ödeyecek miyim?

1319 sayılı Emlak vergisi kanunu gereğince tek mesken sahibi olup da geliri olmayanlar emlak vergisi ödemelerinden muaf olabiliyor. Peki, emekliyim iki evim var emlak vergisi ödeyecek miyim?" diyorsanız işte yanıtı..   1319... Read more

Mirasta gaiplik nedir?

10-04-2015 Hits:282 Mirasla ilgili konular

Mirasta gaiplik nedir?

Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde iken kaybolması veya yakınlarının bilgisi dışında uzun bir süre yok olması ve kendisinden haber alınamaması nedeni ile hakkında gaiplik kararı verilebiliyor. Peki, mirasta gaiplik nedir?   Gaiplik,... Read more

Mirasta gelir vergisi ödenir mi?

10-04-2015 Hits:274 Mirasla ilgili konular

Mirasta gelir vergisi ödenir mi?

Miras yükümlülükleri rehberi gereğince; Miras bırakanın işletme sahibi olması halinde, ölüm olayı işi bırakma hükmünde olup, bu durumun bir ay içerisinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmekte olup, mirası reddetmemiş bir mirasçının... Read more

Mirasta tasarruf hakkı nedir?

10-04-2015 Hits:263 Mirasla ilgili konular

Mirasta tasarruf hakkı nedir?

Miras, bir kimsenin vefat etmesinin ardından geride bıraktığı mal varlığına deniyor. Mirasbırakan malvarlığının belli kısmı üzerinde özgür tasarruf hakkına sahip olabiliyor. Peki, mirasta tasarruf hakkı nedir?   Miras, bir kimsenin vefat etmesinin... Read more

OSB'lerdeki parsellerin bedelsiz tahsisi…

10-04-2015 Hits:226 Diğer Konular

OSB'lerdeki parsellerin bedelsiz tahsisi 2 yıl uzatıldı

Bakanlar Kurulu, Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin süreyi 2 yıl uzattı.   Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre Kurul, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun ilgili... Read more

İmar planı türleri!

09-04-2015 Hits:277 İmar

İmar planı türleri!

İmar planı, 1/50000, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerde yapılır. Nüfusu 10000`i asmış olan yerleşim birimlerinde yapılması gerekli olan bilimsel bir çalışmadır. İmar planı türleri nelerdir?   İmar planları insan, toplum, çevre ilişkilerinde... Read more

5 yıllık imar programı nedir?

09-04-2015 Hits:301 İmar

5 yıllık imar programı nedir?

İmar programı, belediyeler tarafından imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere beş yıl için hazırlanıyor. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı... Read more

Gayrimenkul sözleşmesi noterde hazırlanm…

09-04-2015 Hits:265 İnşaat, İmar, Ruhsat, Kat Karşılığı

Gayrimenkul sözleşmesi noterde hazırlanmalı!

Türkiye Barolar Birliği ve Konya Barosu tarafından düzenlenen seminer Avukatlar Sosyal Tesislerinde yapıldı. Seminer Baro Başkanı Fevzi Kayacan, Türkiye Barolar Birliği seminer sorumlusu Fatih Deniz Alaeddinoğlu, Prof. Dr. Süleyman Yalman,... Read more

Her ev alana 15 bin TL destek verilecek …

09-04-2015 Hits:234 Konuta Devlet Desteği

Her ev alana 15 bin TL destek verilecek mi?

Konut kredisinde yüzde 25'in peşinat olarak ödenmesi gerekiyor. Bu noktada yürürlüğe giren uygulama ile devlet, peşinat biriktiren kimselere destekte bulunacak. Peki, her ev alana 15 bin TL destek verilecek mi?   Konut... Read more

Gayrimenkul yatırım fonlarına neden ihti…

09-04-2015 Hits:247 Diğer Konular

Gayrimenkul yatırım fonlarına neden ihtiyaç vardır?

Gelişen ekonomiler beraberinde yeni yatırım araçları doğurmaya devam ediyor. Geçen hafta melek yatırımcılık kavramının gayrimenkul sektörüne etkisini konuşmuştuk. Bu defa ise Avukat Kadir Kurtuluş finans sektörü ve gayrimenkul sektörünün birleştiği... Read more

Torba Yasa ile ev alımında neler değişti…

08-04-2015 Hits:263 Konuta Devlet Desteği

Torba Yasa ile ev alımında neler değişti?

'Torba Yasa' memur atamasından doğum yardımına, ev alma desteğinden çeyiz yardımına kadar sayısız müjde içeriyor. Peki Torba Yasa ile ev alımında neler değişti? BİRİKİM ŞART: Ev alana %20 katkı geldi Bankada... Read more

Satın alınan devre mülkün iadesi nasıl o…

07-04-2015 Hits:292 Diğer Konular

Satın alınan devre mülkün iadesi nasıl olur?

Posta Gazetesi yazarlarından Tamer Heper bugünkü köşe yazısında okuyucularından birinin sormuş olduğu satın alınan devremülkün iadesi nasıl olur sorusuna yanıt verdi..   Bir yerdeki devremülkü satın almıştık. Bir gün sonra gönderdiğimiz ihtarname... Read more

Tapusuz eve kredi verilir mi?

07-04-2015 Hits:326 Tapu ile ilgili Konular

Tapusuz eve kredi verilir mi?

Satın alınmak istenen konutun teminat altına alınması şartıyla verilen kredi türü olan konut kredisi kullanmak için hem kişinin hem de kredi kullanılacak evin aranan koşullara uygun olması gerekiyor. Peki, tapusuz... Read more

Kredi ile ev almak mı yoksa kirada oturm…

07-04-2015 Hits:259 Kira

Kredi ile ev almak mı yoksa kirada oturmak mı daha avantajlı?

Kredi mi, kira mı karşılaştırmasında net karara varmak için, bazı senaryolara dayalı detaylı bir hesap yapmak gerekiyor. Peki bu hesaba dahil olması gereken en önemli konular neler? İşte tüm detaylar… Ailenizin... Read more

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

07-04-2015 Hits:256 Diğer Konular

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan projelerden konut sahibi olunabilmesi için başvuruda bulunulması gerekiyor. Peki TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları... TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ... Read more

Kentsel dönüşümde tapusuz evler!

06-04-2015 Hits:449 Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümde tapusuz evler!

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, bu uygulamaya yapı malikleri ya da arsa malikleri başvurabiliyor. Peki, tapusuz konutların kentsel dönüşümdeki durumu nedir? İşte kentsel dönüşümde tapusuz evler..   Kentsel dönüşüm kanunu; Afet riski altındaki... Read more

Kamulaştırma kararına karşı dava açma sü…

03-04-2015 Hits:152 İstimlak

Kamulaştırma kararına karşı dava açma süresi

İdarenin kamu hizmetini gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyduğu özel mülkiyetteki taşınmazları, kamu yararı gerekçesiyle bedelini ödeyerek el koymasına kamulaştırma deniliyor.   Belediye birimleri tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli... Read more

Arazi istimlak şartları nelerdir?

03-04-2015 Hits:209 İstimlak

Arazi istimlak şartları nelerdir?

İstimlak; özel kişilere ait taşınmaz malların devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu yararı gereğince kanunla gösterilen esaslar çerçevesinde parası peşin ödenmek kaydıyla mülkiyetinin zorla alınması olarak tanımlanıyor. Kamulaştırma istimlak ile... Read more

İstimlak kararına itiraz süresi

03-04-2015 Hits:208 İstimlak

İstimlak kararına itiraz süresi

İstimlak, taşınmaz mal üzerinde yapılıyor. Kamu yararı için hükümet tarafından ya da kamu kurumları tarafından özel mülkiyetlere el konulması işlemine istimlak deniyor.   İstimlak, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet... Read more

Kimler istimlak yapabilir?

03-04-2015 Hits:172 İstimlak

Kimler istimlak yapabilir?

Devlet veya kamu tüzel kişilerinin yetkisi dahilinde, özel kişilere ait gayrimenkullerin, kamu yararı gözetilerek kanun esaslarına göre karşılığı ödenmek kaydıyla alınmasına istimlak deniyor.   4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma... Read more

Ekspertiz raporu için gereken belgeler

03-04-2015 Hits:143 Konut Kredisi

Ekspertiz raporu için gereken belgeler

Mortgage başvurularının en gergin süreci olan ekspertiz raporu, mülkünüzün en doğru fiyatlandırması için yapılan, iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç olarak biliniyor.    Konut kredisi ekspertiz raporu süreci, konut kredisiyle hayallerindeki eve ulaşmak... Read more

5 soruda konut kredisi

03-04-2015 Hits:174 Konut Kredisi

5 soruda konut kredisi

2007’deasalaşan mortgage yasası sonrasında Türkiye’de verilen tüm konut kredileri mortgage kapsamında kullandırılıyor. Mortgage sistemi sayesinde bankalar ve diğer finansman kuruluşları çeşitli piyasa araçlarını kullanarak daha ucuza kredi kullandırabiliyor.    Bu sayede tüketiciler... Read more

Konut kredisi işlem masrafları iadesi

03-04-2015 Hits:158 Konut Kredisi

Konut kredisi işlem masrafları iadesi

Konut kredisi kullanarak konut sahibi olmak isteyen kişiler  3 tane belgeyi hazırlayarak bankaya başvuru yapabiliyor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir belgesi olarak karşımıza çıkıyor.    Geliri olan her birey konut... Read more

Konut kredisini ödeyemeyince ne olur?

03-04-2015 Hits:187 Konut Kredisi

Konut kredisini ödeyemeyince ne olur?

Banka ve finans kuruluşlarının gayrimenkul ipoteği karşılığında konut sahibi olmak için isteyenlere sunduğu krediye konut kredisi deniyor.   120 aya  varan vadeyle konut kredisi başvurusu yapılabiliyor. Banka konut kredileri son yıllarda düşen... Read more

10 soruda emlak vergisi

02-04-2015 Hits:178 Emlak, Çevre & Temizlik Vergisi

10 soruda emlak vergisi

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ödeniyor. Her sene belli dönemlerde ödenmesi gereken emlak vergisi hakkında mükelleflerin merak ettiği hususlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10... Read more

Kentsel dönüşüm kira yardımı uygulamalar…

27-03-2015 Hits:199 Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm kira yardımı uygulamaları kılavuzu 2015

Kentsel dönüşümde maliklere sağlanan finansal destekler arasında kira yardımı da bulunuyor. Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne... Read more

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuruları…

27-03-2015 Hits:169 Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurularında dikkat edilecek hususlar

Riskli olarak tespit edilen binadaki hak sahipleri, devletin sağladığı kira ve faiz desteğinden faydalanabiliyor. Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve... Read more

İskansız eve kredi çıkar mı?

09-03-2015 Hits:263 İskan

İskansız eve kredi çıkar mı?

İnşaat çalışmaları tamamlanan bir yapının yasal olarak kullanılabilinmesi için iskan belgesinin alınması gerekiyor.   Söz konusu belge, bir yapının tasdikli projesine uygun olarak inşa edilip bitirildiğini; oturumun yasal olarak başlayabileceğini gösteren belge... Read more

Kira ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?

03-02-2015 Hits:195 Kira

Kira ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Kiracı, kiraladığı taşınmaz malıb kira bedelini zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödemekle yükümlü oluyor. Borçlar Kanunu gereğince; Kiracının, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri,... Read more

Ev kirası zammı nasıl hesaplanır?

03-02-2015 Hits:181 Kira

Ev kirası zammı nasıl hesaplanır?

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelinde zam yapabiliyor. Ancak yapılacak zammın kira kanununa göre hesaplanması gerekiyor.   Borçlar Kanunu gereğince, kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine... Read more

İntifa hakkı sahibi ölürse ne olur?

25-12-2014 Hits:264 Diğer Konular

İntifa hakkı sahibi ölürse ne olur?

İntifa hakkı, kişinin kendisine tahsis edilen, gayrimenkulden yararlanma, onu kullanma hakkı olarak tanımlanıyor. Peki, intifa hakkı sahibi ölürse ne olur? İntifa hakkı, miras olarak kalır mı?   İntifa hakkı, kişinin kendisine tahsis... Read more

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MERAK EDİLEN SORULAR

08-07-2014 Hits:281 Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MERAK EDİLEN SORULAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurduğu Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar kentsel dönüşüm hakkında bilgi almak için Alo 181’i soru yağmuruna tuttu.   Türkiye’de en son... Read more

RE/MAX Depo

14-05-2014 Hits:1023 Diğer Konular

RE/MAX Depo

RE/MAX müşterilerine özel İstanbul sınırları içinde 2 ay ücretsiz "Pratik Depo" kullanma imkanı!   RE/MAX aracılığıyla ev veya işyeri satın aldınız ya da kiraladınız, kullanmayacağınız fazla eşyalara çözüm üretiyoruz. Evinizi veya işyerinizi... Read more

Kira Kontratı Yaparken Nelere Dikkat Etm…

14-05-2014 Hits:1860 Kira

Kira sözleşmesinin ayrıntılı ve doğru şekilde düzenlenmesi hem mal sahibinin hem de kiracının haklarını koruyor. Peki her iki tarafın da haklarını gözeten bir kontrat nasıl hazırlanır? Hangi noktalara dikkat etmek... Read more

Eve icra kanunu

20-01-2014 Hits:194 İcra

Eve icra kanunu

5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte eve icra kanunu kapsamında yer alan yasal esaslar... İcra ve İflas Kanununda... Read more

Türkiye’nin Tapu Karmaşası..

01-03-2013 Hits:3162 Tapu ile ilgili Konular

Türkiye’nin Tapu Karmaşası..

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı & Eviminfiyati.com Kurumsal Çözüm Ortağı AGK Hukuk Bürosu Baş Hukuk Müşaviri Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın 27.02.2013 tarihli yazısı;Türkiye'nin Tapu Karmaşası..Yazının başlığında da dediğimiz gibi ülkemizde ciddi... Read more

Konut sektöründe korkutan senaryo

15-01-2013 Hits:4528 Diğer Konular

Konut sektöründe korkutan senaryo

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Işık Gökkaya: Yüzde 18'lik KDV, 2014'te konut sektörünü yüzde 30 daraltacak.   İSTANBUL - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Işık Gökkaya, konut sektöründeki yeni KDV... Read more

Arsasını satan elini çabuk tutsun !

15-01-2013 Hits:4637 Diğer Konular

Arsasını satan elini çabuk tutsun !

Geçen hafta hala yazımı süren ve taslak halinde olan yeni Gelir Vergisi Yasası'nda ev, arsa, arazi alım satımında elde edilen kazancın vergilenmesinde değişiklik öngörüldüğünü yazmıştık. Eğer yeni yasa şu anda... Read more

Kombiyi kapatmak faydadan çok zarar veri…

27-12-2012 Hits:4296 Diğer Konular

Kombiyi kapatmak faydadan çok zarar veriyor

Prof. Dr. Ertan Buyruk, çalışan ailelerin tasarruf amacıyla işe giderken kombilerini kapattıklarını ancak bu davranışın bütçeye zarar verdiğini..   Kış aylarının gelmesi ve yakıt giderlerinin artmaya başlaması nedeniyle enerjinin verimli kullanılması konusunda... Read more

Kira artışında ÜFE bilmecesi

01-12-2012 Hits:4988 Kira

Kira artışında ÜFE bilmecesi

Şükrü Kızılot yazısı, Hürriyet - 29 Kasım 2012 KONUT kiralarının yüzde kaç artırılacağı konusunda, milyonlarca ev sahibi ve kiracı şaşırmış durumda. 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, kira artışının Yeni Borçlar Yasası'na göre... Read more

Mal sahibi ve kiracıya ‘damga vergisi’ ş…

27-11-2012 Hits:4455 Kira

Mal sahibi ve kiracıya ‘damga vergisi’ şoku

Şükrü Kızılot yazısı, Hürriyet - 24 Kasım 2012 KİRA sözleşmelerine, nüsha başına yıllık kira bedelinin binde 1.65'i oranında ödenen 'damga pulu'nun 1 Ocak 2005'te kaldırılıp, yerine vergi dairelerine direkt ödeme uygulamasına... Read more

İzmirli Yatırımcılardan Simge Proje !

01-11-2012 Hits:3083 Diğer Konular

İzmirli Yatırımcılardan Simge Proje !

Lucien Arkas liderliğinde kurulan konsorsiyumda biraraya gelen İzmirli iş adamları, İzmir'in en lüks gayrimenkul projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor Arkas Holding'in Başkanı Lucien Arkas başta olmak üzere 30 İzmirli işadamının ortağı... Read more

2013 emlak vergisine esas inşaat bedelle…

01-09-2012 Hits:4528 Emlak, Çevre & Temizlik Vergisi

2013 emlak vergisine esas inşaat bedelleri belirlendi

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, emlak vergisine esas 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek... Read more

Kredi Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerek…

27-08-2012 Hits:4196 Konut Kredisi

Kredi Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken 5 Madde

Temelde en düşük faizli kredinin en hesaplı kredi olduğunu düşünülür, oysa en avantajlı kredinin bulunabilmesi için birçok kriterin beraber değerlendirilmesi gerekiyor, kredipazari.com'un yaptığı araştırmaya göre kredi almadan önce 5 maddeye... Read more

Çok uygun fiyata hazır evler

04-08-2012 Hits:6786 Diğer Konular

Çok uygun fiyata hazır evler

Çiftlik, bağ ya da hobi evi için bir haftada, dört dörtlük, ucuz müstakil bina yapıyorlar. Herkese uygun ahşap ya da çelikten hazır evlerin fiyatları... Hazır ev olarak da isimlendirilen prefabrike konut... Read more

İşte mütekabiliyetin şifresi

30-07-2012 Hits:4262 Diğer Konular

İşte mütekabiliyetin şifresi

Mayıs ayında TBMM'den geçen mütekabiliyet yasasının uygulama esasları, iki aydır Bakanlar Kurulu'nun onaylayacağı listeyi bekliyordu. Yenilenen listeye göre, halen 53 olan Türkiye'den şartsız gayrimenkul edinme hakkına sahip ülke sayısı 129'a... Read more

Soru & Cevaplar

22-07-2012 Hits:5127 Konut Kredisi

İcradan Alınan Evlere Konut Kredisi Alınabilir mi? Normalde bir gayrimenkul için konut kredisi kullanılmak istenildiğinde , tapuda satış işlemleri ve ipotek koyma işlemlerini aynı anda yapılır. Banka krediyi bu işlemler sonrasında... Read more

Tapu Kayıtlarında Çıkabilecek Şerhler

18-07-2012 Hits:6109 Tapu ile ilgili Konular

1.Aile Konutu Serhi: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerlesim yeri" adı verilmistir.Buna göre; yerlesim yeri, bir ailenin sürekli kalmak... Read more

Apartmanlara her ay 10 bin lira ceza!

09-07-2012 Hits:3857 Apartman Yönetimi

Apartmanlara her ay 10 bin lira ceza!

Yeni çıkan bir yasa ile; apartmanlara hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getiriliyor. Buna uymayanlara, onbinlerce hatta yüzbinlerce lira idari para cezası kesilecek. 30 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6331... Read more

Antalya, Aydın Balıkesir ve İzmir - Şükr…

20-06-2012 Hits:3746 Diğer Konular

Antalya, Aydın Balıkesir ve İzmir - Şükrü Kızılot yazısı

BU dört ilin özelliği, çalışan devlet memuru sayısından daha fazla memur emeklisinin o ilde yaşaması.. Bu dört ilin dışındaki illerde memur emeklilerinin sayısı, çalışan memurlardan daha az. DENİZ KENARINDA EV VE TEKNE Hani... Read more

Soru cevaplarla inşaat-imar-ruhsat

09-06-2012 Hits:8096 İnşaat, İmar, Ruhsat, Kat Karşılığı

İmar planı nedir ? Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan... Read more

YEŞİL BİNALAR NEDİR?

03-06-2012 Hits:4602 Diğer Konular

YEŞİL BİNALAR NEDİR?

Yeşil, Sürdürülebilir, Ekolojik veya Çevre dostu gibi isimlerde adlandırılan doğayla uyumlu yapılar, binanın arazi seçiminden başlayan yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal-çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanmış yapılardır. İklim... Read more

Kentsel Dönüşüm için Ev sahibini rahatla…

23-05-2012 Hits:6183 Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm için Ev sahibini rahatlatacak 25 cevap

Kentsel dönüşüm yasası geçti. Peki işleyiş nasıl olacak? İşte bilmeniz gerekenler ve en çok merak edilen sorulara yanıtlar... 7.2'lik Van Depremi sonrasında gündeme gelen ve 6 aylık sıkı bir çalışma sonrasında... Read more

Konut yerine işyeri al 110 bin TL kiraya…

17-05-2012 Hits:5849 Diğer Konular

Konut yerine işyeri al 110 bin TL kiraya vergi ödeme

KONUT yerine işyeri alanlar, işyeri kira gelirlerini beyan ettiklerinde ilginç bir tablo ile karşılaşıyorlar. Örneğin ayda 5 bin, yılda 60 bin TL işyeri kira geliri elde eden kişi, bu gelirini beyan... Read more

İmar planları için idari yargı yolu

16-05-2012 Hits:5963 İmar

İmar planları için idari yargı yolu

Uyuşmazlık Mahkemesi, belediyelerle arazi sahipleri arasında yıllardır sorun olan imar planlarıyla ilgili çok önemli bir kararın altına imza attı. Buna göre vatandaşlar artık idare mahkemesine dava açabilecek. Belediyelerin şahıslara ait arsaları... Read more

2-B arazilerinin satışı nasıl gerçekleşt…

14-05-2012 Hits:6512 Diğer Konular

2-B arazilerinin satışı nasıl gerçekleştirilecek?

Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışı yeniden gündemde... Üzerinde çalışılan düzenlemeyle belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerlerdeki binaların, kullanım alanlarıyla birlikte, rayiç bedel üzerinden ve... Read more

Tapu İşlemleri Artık Çok Daha Kolay

14-05-2012 Hits:4997 Tapu ile ilgili Konular

Tapu İşlemleri Artık Çok Daha Kolay

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar: Vatandaş başka bir ilden veya ilçeden tapusunu verip alabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001 yılında başlatılan TAKBİS projesi kapsamında yurt genelindeki tüm... Read more

Arsa ve Konut Alırken

19-04-2012 Hits:5152 Tapu ile ilgili Konular

Arsa ve Konut Alırken

Arsa Alırken Söz konusu arsanın imar durumunun uygunluğu, dikkat etmeniz gereken en önemli husus. Satıcının sözlü beyan değil, resmi imar durumu belgesini size göstermesi ya da bir fotokopisini vermesi gerekiyor. Tapu senedinde... Read more

Emlak Vergisi de arttı

03-04-2012 Hits:5575 Emlak, Çevre & Temizlik Vergisi

Emlak Vergisi de arttı

Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,26 oranında artırıldı. ANKARA - Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan... Read more

'Kat karşılığı’ anlaşması yaparken bilin…

25-03-2012 Hits:9843 Kat Karşılığı

'Kat karşılığı’ anlaşması yaparken bilinmesi gerekenler

Kendi imkanları ile binasını yıkıp baştan yapamayanlar, müteahhite arsasını vererek üzerine depreme dayanıklı bina yaptırıyor. Bu sisteme halk arasında ‘Kat karşılığı inşaat’ deniliyor. Sistem uygulanırken de, tabiri caizse “Dimyat’a pirince... Read more

Tapuda Mesken Kayıtlı Yerlerde Büro Açıl…

18-03-2012 Hits:29971 Apartman Yönetimi

Tapuda Mesken Kayıtlı Yerlerde Büro Açılabilir mi?

634 sayılı “KAT MÜLKİYETİ KANUNU”nun [1] 24. maddesinde, tapuda mesken olarak yazılan bağımsız bölümlerin hangi işler için kullanılamayacağı sayılmış olup; yerleşik yargıtay içtihatlarına göre, “Avukat, Doktor ve Mühendislik Büroları”nın bu... Read more

Emekli ve eşinin birer evi olması

11-03-2012 Hits:5271 Emlak, Çevre & Temizlik Vergisi

Emekli ve eşinin birer evi olması

Bir okuyucumuz, kendisi ve eşinizin emekli olduğu, eşinin adına kayıtlı bir adet mesken olması nedeniyle 140 metrekarelik tek meskeni için emlak vergisi yönünden bağlı olduğu Belediye Başkanlığınca indirimli emlak vergisi... Read more

Meskende Diş Hekimi Muayenehanesi Açılma…

11-03-2012 Hits:11196 Apartman Yönetimi

Meskende Diş Hekimi Muayenehanesi Açılması

DİŞ HEKİMLERİ TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI GAYRİMENKULLERDE MUAYENEHANE AÇABİLİR Mİ? ÖZET: Diş Hekimleri kural olarak tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerde muayenehane açabilirler. Ancak Yönetim planında mesken dışında başka amaçlarla kullanılamayacağı belirtilmiş ve... Read more

Muayenehaneler “İşyeri” midir?

11-03-2012 Hits:5372 Apartman Yönetimi

Muayenehaneler “İşyeri” midir?

Bilindiği gibi kimi Belediyeler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda istenecek belgeler arasında; “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sıhhi... Read more

Avukatlık Büroları Apartman Dairelerinde…

11-03-2012 Hits:8382 Apartman Yönetimi

Avukatlık Büroları Apartman Dairelerinde Açılamayacak !

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun avukatların apartman dairelerinde yazıhane açamayacaklarına hükmeden kararı torba yasayla değişti. Yargıtay’ın 25 yıllık avukatların apartman dairelerinde büro açmaları için bütün ev sahiplerinin izin vermesi şartı torba yasayla... Read more

Ev sahipleri kira vergisine dikkat!

06-03-2012 Hits:5221 Kira

Ev sahipleri kira vergisine dikkat!

Konut kredisi faizi, kira vergisinden düşülebilecek Maliye bu yıl ev sahiplerinin vergisinin ne kadar olacağını hesaplayıp internet sitesinden yayımlayacak. Ancak Maliye kira gelirinden düşülecek giderleri hesaplamayacak. Bu nedenle ev sahiplerinin kira... Read more

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki…

11-02-2012 Hits:18193 Diğer Konular

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Fark Nedir?

Herkesin merak ettiği bir konu olan Kat mülkiyetliye – Kat irtifakı arasındaki farkı aşağıda okuyabilirsiniz: Kat İrtifakı: Müteahhit firma bir arsada bina yapımına başlamak için bir proje çizmek zorundadır. Bu projede... Read more

Türkiye’nin batısı hızla yaşlanıyor !

08-02-2012 Hits:2090 Diğer Konular

Türkiye’nin batısı hızla yaşlanıyor !

İstatistik kurumunun nüfus yapısıyla ilgili ortaya koyduğu harita Türkiye'nin doğusu ile batısı taban tabana zıt. Batıda nüfus artış hızı çok düşük, yani nüfus hızla yaşlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,... Read more

Konut kredisinde dikkat edilmesi gereken…

24-01-2012 Hits:5241 Konut Kredisi

Konut kredisinde dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Hepşen, konut kredisi kullanımında önemle dikkat edilmesi gereken 10 maddeyi sıraladı. İşte Ali Hepşen'in açıklamaları: Arsa piyasası, yapı malzemesi, araç gereç,... Read more

Kira Depozitosu Bankaya Yatırılacak

24-01-2012 Hits:8164 Kira

Kira Depozitosu Bankaya Yatırılacak

Kira depozitoları Temmuz'dan itibaren bankalara yatırılacak! Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, " Kiracıdan artık depozito alınması yasaklanmış, bu doğru mu? Şayet kiracı kirasını ödemezse biz bunu nasıl teminat altına alacağız?" diye... Read more

Emlakçılara yüksek okul şartı

24-01-2012 Hits:3435 Diğer Konular

Emlakçılara yüksek okul şartı

2011'den sonra bu okullardan mezun olmayanlar emlakçılık yapamayacak.   Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu İkinci Başkanı Ziya Ercan, Avrupa Birliği(AB) kriterleri kapsamında 2011 yılından itibaren yüksekokul mezunu olmayanların Emlakçılık yapamayacağını açıkladı. Bu nedenle vatandaşların... Read more

Go to top